Результативність моніторингу якості освіти 2016-2017ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ  ПОКАЗНИКІВ
ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   ГР. №№ 3,4,5,6      КОМПЕТЕНЦІЯМИ  УПРОДОВЖ  2016-2017 н.р.
згідно освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» 
Дата проведення
Кількість дітей / кількість обстежених дітей
Вид діяльності


Мовленнєва діяльність, розвиток мовлення
Навчання грамоти
Пізнавальна діяльність (лог.-мат.,  ек-ка,  констр.)
Образотворча діяльність (малюв., ліплення, аплікація)
Ознайомлення з предметним довкіллям
Екологічна освіта, вступ до природознавства


Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
ІХ
01.10.16
                 131/118  
22
52
35
9
26
51
37
4
19
63
32
4
7
75
28
8
10
71
30
7
9
73
30
6

 %          100/ 90
19
44
30
8
22
43
31
3
16
53
27
3
6
64
24
7
9
60
25
6
8
62
25
5
ІV
25.04.17
                 100/118
15
45
42
16
17
42
47
12
10
54
39
15
4
54
43
17
7
53
42
17
4
56
43
164

%              100/ 91
13
38
36
14
14
36
40
10
8
46
33
13
3
46
37
14
6
45
36
14
3
47
36
14
Навч. рік
Динаміка за н.р, %
-7
-7
+7
+7
-9
-9
+10
+8
-8
-7
+6
+10
-3
-18
+13
+7
-3
-15
+11
+8
-5
-15
+11
+9
01.10.15 131/118  
22
52
35
9
26
51
37
4
19
63
32
4
7
75
28
8
10
71
30
7
9
73
30
6

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ  ПОКАЗНИКІВ
ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   ГР. №№ 3,4,5,6      ОСНОВНИМИ РУХАМИ УПРОДОВЖ  2016-2017 н.р.
Термін обстеження
Кількість дітей
Біг 10м
Біг 20м
Біг 10м
Метання тенісного м'яча на дальність
Нахили тулуба вперед із зімкнутої стійки
(гнучкість)
Статична витривалість
 (вис на перекладині)
Загальний рівень

За
списком/ прийм.участь в обст.
високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький
високий
середній
низький
09, 2016   кількість
130/108
18
68
22
9
58
41
16
71
21
10
71
27
7
55
46
17
47
44
7
67
34
%
100/83
17
63
20
8
54
38
15
66
19
9
66
25
6
51
43
16
43
41
6
62
32
04, 2017   кількість,
130/98
25
62
11
19
61
18
25
63
10
30
54
14
25
50
23
30
48
20
26
59
13
%
100/75
26
54
20
19
63
18
26
64
10
31
55
14
6
70
24
31
49
20
27
60
13
Динаміка, %

+9
-9
0
+11
+12
-20
+11
-2
-9
+22
-11
-11
0
+19
-19
+15
+6
-21
+21
-2
-19

+23


+21


ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ  ПОКАЗНИКІВ
ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ РАНЬОНОГО ВІКУ (ГРУПИ №№1,2)  КОМПЕТЕНЦІЯМИ  УПРОДОВЖ  2016-2017 н.р.
згідно освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»
Дата
прове
дення
Кількість дітей за списком/
кількість обстеж.
дітей
Компетенції
Комунікативні навички
Розвиток навичок самообслуговування
Розвиток ігрових навичок
Розвиток мовлення
Пізнавальний розвиток
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
Відповідає віку
Не відпов. віку
В
С
Н
10, 2016

33
30
0
13
17
0
7
23
0
13
17
13
17
0
8
22
%
100
91
0
43
57
0
23
77
0
43
57
43
57
0
27
73
05.2017

40
36
15
19
2
17
18
1
19
17
0
78
22
22
67
11
%
100
90
42
53
5
47
50
3
53
47
0
78
22
22
67
11
Динаміка
за  н.р
+7

+6
+42
+10
-52
+47
+27
-74
+53
+5
-57
+35
-35
+22
+40
-62

            


ТАБЛИЦЯ  ПОКАЗНИКІВ
ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  КОМПЕТЕНЦІЯМИ  УПРОДОВЖ  2016-2017 н.р.
згідно освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»
ДНЗ
Термін проведення
Кількість
дітей/ кількість обстежених
Розвиток мовлення
Навчання грамоти
Введення у світ кількості, логіки, простору та часу
Образотворча діяльність
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
Н
С
Д
В
227
09.2016
35/33
0
13
12
8
1
18
11
3
4
19
7
3
0
15
12
6


%
0
39
36
24
3
55
33
9
12
58
21
9
0
45
36
18

04.2017
36/35
2
7
16
10
2
11
14
8
2
15
9
9
0
11
13
11


%
6
20
46
28
6
31
40
23
6
43
26
26
0
31
38
31

Динаміка, кільк.
+1/+2
+2
-6
+4
+2
+1
-7
+3
+5
-2
-4
+2
+6
0
-4
+1
+5

Динаміка, %
+3/+6
+6
-19
+10
+4
+3
-24
+7
+14
-6
-15
+5
+17
0
-15
+2
+13

ТАБЛИЦЯ  ПОКАЗНИКІВ
ОВОЛОДІННЯ ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВНИМИ РУХАМИ УПРОДОВЖ  2016-2017 н.р.
Загальна кількість дітей/кількість обстежених дітей


Кількість дітей за статтю


Біг на 10 м
Біг на 20 м
Стрибки з місця
Метання тенісного м'яча
Нахили тулуба вперед з положення сидячи
Статична витривалість
(вис на перекладині)
Загальний рівень
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
10.09.2016
Х
17
4
13
0
0
8
9
5
12
0
0
17
0
0
8
9
2
11
4
0
17
0
Д
16
1
16
0
0
9
7
2
14
0
0
16
0
0
12
4
3
4
9
0
16
0
35/33

5
28
0
0
17
16
7
26
0
0
33
0
0
20
13
5
15
13
0
33
0
%
94
15
85
0
0
52
48
21
79
0
0
100
0
0
60
40
15
45
40
0
100
0

28.04.2017
Х
13
4
9
0
2
9
2
5
8
0
9
4
0
5
6
2
6
6
1
5
8
0
Д
14
2
12
0
0
12
2
3
11
0
3
11
0
4
8
2
5
7
2
3
11
0
36/27

6
21
0
2
21
4
8
19
0
12
15
0
9
14
4
11
13
3
8
19
0
%
75
22
78
0
7
78
15
30
70
0
44
55
0
33
52
9
41
48
11
30
70
0
Динаміка
%
+7
-7
0
+7
+33
-48
+9
-9
0
+44
-45
0
+33
-8
-31
+26
+3
-29
+30
-30
0


Комментариев нет:

Отправить комментарий